• Ви знаходитесь тут:

 • Головна
 • Новини
 • Методичні рекомендації щодо організації навчально-виховного процесу в позашкільному закладі на 2015-2016 н.р.

Методичні рекомендації щодо організації навчально-виховного процесу в позашкільному закладі на 2015-2016 н.р.

2015-09-08

Методичні рекомендації з питань організації позашкільної освіти

у 2015/2016 навчальному році

Позашкільна освіта є складовою системи безперервної освіти, що спрямована на розвиток здібностей, обдаровань вихованців, учнів і слухачів, задоволення їхніх інтересів, духовних запитів і потреб у професійному визначенні, виховання громадянина-патріота.

Основними завданнями на 2015/2016 н.р. залишається забезпечення безперервності і наступності освітньо-виховної роботи, створення умов для виявлення, розвитку творчих здібностей дітей та учнівської молоді в процесі пізнавально-творчої діяльності в гуртках, інших творчих об’єднаннях. Цей рік має стати роком розвитку талантів дітей, підтримки їх творчих, інтелектуальних і спортивних досягнень.

З цією метою необхідно проводити активну роботу щодо розширення мережі гуртків, секцій, творчих об’єднань, залучення до занять у гуртках дітей-переселенців з Криму та Сходу України.

З огляду на зазначене, актуальними питаннями цього навчального року є: – збереження та розширення мережі позашкільних навчальних закладів, дитячих творчих об’єднань;

– удосконалення навчально-виховної роботи з національно-патріотичного виховання дітей та учнівської молоді;

– розробка та реалізація навчальних програм, соціально-освітніх проектів краєзнавчого, військово-патріотичного спрямування;

– формування регіональної системи соціального співробітництва позашкільних навчальних закладів із інститутом сім’ї на основі збереження духовної єдності поколінь, створення умов для спільної творчої діяльності дітей та їхніх батьків у позашкільному освітньо-виховному просторі;

– забезпечення вільного вибору кожною дитиною напряму та виду діяльності, врахування запитів дітей та батьків у роботі позашкільного навчального закладу;

– впровадження особистісно-орієнтованих технологій; компетентнісного та діяльнісного підходів у навчально-виховний процес позашкільного навчального закладу;

– створення умов для соціально-педагогічної, психолого-педагогічної підтримки дітей та молоді «групи ризику», соціально вразливих груп; профілактика асоціальної поведінки в дитячому й молодіжному середовищі;

– розвиток інформаційних та комунікативних технологій, організація дистанційного навчання, в тому числі для дітей з особливими потребами;

– удосконалення змісту навчальних програм, форм і методів навчання та виховання на основі компетентнісного і діяльнісного підходів.

Важливо, щоб кожен позашкільний навчальний заклад став для дитини осередком становлення громадянина-патріота України, готового брати на себе відповідальність, самовіддано розбудовувати країну як суверенну, незалежну, демократичну, правову, соціальну державу, забезпечувати її національну безпеку, сприяти єдності української політичної нації та встановленню громадянського миру й злагоди в суспільстві.

Героїчні й водночас драматичні і трагічні події останнього періоду спонукають до оновлення експозицій шкільних музеїв, заповідників та кімнат бойової слави.

З огляду на це рекомендуємо:

1. Виокремити як один з пріоритетних напрямів роботи позашкільних навчальних закладів – національно-патріотичне виховання.

2. Системно здійснювати формування у вихованців громадянської позиції, заохочувати їх до вивчення та популяризації історії українського козацтва, пропагувати історико-куль турну спадщину українського народу; підвищувати рівень військово-патріотичного виховання молоді, формувати готовність до захисту Вітчизни.

3. Виховувати моральні якості особистості, культуру поведінки, бережливе ставлення до природи, розвивати мотивацію до праці.

Для реалізації цих завдань необхідна системна робота, яка передбачає забезпечення гармонійного співвідношення різних напрямів, засобів, методів позашкільної освіти. У навчально-виховний процес також мають впроваджуватися форми і методи козацької педагогіки. Патріотичне виховання має спиратися на загальнопедагогічні принципи виховання, такі, як дитиноцентризм, природо-, культуровідповідність, гуманізм, врахування вікових та індивідуальних особливостей. За основу цієї роботи потрібно взяти нормативні документи всеукраїнського та обласного рівнів. А саме:

· Указ Президента України «Про заходи щодо поліпшення національно-патріотичне виховання дітей та молоді» від 12.06.2015 р.;

· Концепція національно-патріотичного виховання дітей і молоді, Заходи щодо реалізації Концепції національно-патріотичного виховання дітей і молоді, методичні рекомендацій щодо національно-патріотичного виховання у загальноосвітніх навчальних закладах, затверджених наказом Міністерства освіти і науки України від 16.06.2015 р. № 641 «Про затвердження Концепції національно-патріотичного виховання дітей і молоді, Заходів щодо реалізації Концепції національно-патріотичного виховання дітей і молоді та методичних рекомендацій щодо національно-патріотичного виховання у загальноосвітніх навчальних закладах»;

· обласна Концепція виховної діяльності навчальних закладів Полтавської області на 2015-2020 роки, затверджена рішенням Колегії Департаменту освіти і науки Полтавської обласної державної адміністрації від 27.05 2015 р.

Щодо навчально-методичного забезпечення діяльності позашкільних закладів, то актуальним залишається розробка якісних навчальних програм гурткової роботи та методичних посібників. І надалі використання навчальних програм з позашкільної освіти здійснюватиметься відповідно до статті 16 Закону України «Про позашкільну освіту» та пункту 9 Положення про позашкільний навчальний заклад. Під час розроблення і затвердження навчальних програм з позашкільної освіти на обласному, міському та районному рівнях рекомендуємо користуватися листом Інституту інноваційних технологій і змісту освіти від 05.06.2013 № 14.1/10-1685 «Про методичні рекомендації щодо змісту та оформлення навчальних програм з позашкільної освіти» та наказом Департаменту освіти і науки Полтавської обласної державної адміністрації від 26.05.2015 № 230 «Про порядок затвердження навчальних програм з позашкільної освіти».

Перелік навчальних програм з позашкільної освіти, затверджених наказами Департаменту освіти і науки Полтавської обласної державної адміністрації розміщено на сайті Полтавського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти ім. М. В. Остроградського (http://poippo.pl.ua/na-dopomohu-osvitianam/pedahohu-pozashkilnyku).

В 2015/2016 навчальному році планується проведення обласних етапів Всеукраїнського конкурсу майстерності педагогічних працівників позашкільних навчальних закладів "Джерело творчості" та Всеукраїнського конкурсу рукописів навчальної літератури для позашкільних навчальних закладів системи освіти, метою яких є підтримка творчої педагогічної діяльності працівників позашкільних навчальних закладів, популяризація педагогічних здобутків, підвищення майстерності педагогів.

Цьогоріч відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України від 15.05.2015 № 533 «Про результати завершального 3-го етапу Всеукраїнського конкурсу майстерності педагогічних працівників позашкільних навчальних закладів «Джерело творчості» призером конкурсу (ІІІ місце) стала Рак Анна Ігорівна, керівник гуртка ансамблю народного танцю «Каблучок» Полтавського обласного центру естетичного виховання учнівської молоді Полтавської обласної ради і лауреатом - Лущенкова Світлана Василівна, керівник творчого об’єднання «Студія вокального співу «Веселка» комунального позашкільного навчального закладу «Кременчуцького міського Будинку дитячої та юнацької творчості». А новизною даного конкурсу стало розміщення електронного портфоліо конкурсантів на сайтах Інтернет-ресурсів, що сприяло створенню власних веб-сайтів педагогів позашкільних навчальних закладів.

Рекомендуємо використовувати в роботі веб-сайти переможців обласного етапу конкурсу, з якими можна ознайомитись на сайті ПОІППО: (http://poippo.pl.ua/olimp-konkursy/kv/vseukrainskyi-konkurs-dzherelo-tvorchosti).

Для педагогів проводитимуться тренінги, семінари, майстер-класи, круглі столи із залученням фахівців-розробників змісту національно-патріотичного виховання, культури, громадських організацій з метою покращення якості проведення виховних заходів для учнів та вихованців позашкільних навчальних закладів.

Проведення Всеукраїнських організаційно-масових заходів доповниться заходами патріотичного спрямування відповідно до напрямів позашкільної освіти:

- еколого-натуралістичний:

· Всеукраїнський фестиваль «Українська паляниця»;

· Всеукраїнський фестиваль «Україна - сад» (1-11 кл.);

· Всеукраїнський конкурс з квітникарства і ландшафтного дизайну «Квітуча Україна» (1-11 кл.).

· Всеукраїнський юнацький фестиваль «В об’єктиві натураліста» (8-11 кл.);

- дослідницько-експериментальний:

· Всеукраїнська науково-технічна виставка-конкурс молодіжних інноваційних проектів «Майбутнє України» (8-11 кл.);

· Міжнародна науково-практична конференція учнів-членів Малої академії наук «Україна – очима молодих» (8-11 кл.).

- науково-технічний:

· Всеукраїнська виставка-конкурс науково-технічної творчості «Наш пошук і творчість – тобі, Україно!» (1-11 кл.);

- художньо-естетичний:

· Всеукраїнський пленер з ужиткового мистецтва «Таланти твої, Україно!» (5-11 кл.);

· Всеукраїнська виставка-конкурс декоративно-ужиткового і образотворчого мистецтва «Знай і люби свій край» (5-11 кл.);

· Всеукраїнський фестиваль мистецтв «Сурми звитяги»;

- туристсько-краєзнавчий:

· Всеукраїнська краєзнавча конференція учнівської молоді «Мій рідний край, моя земля очима сучасників» (8-11 кл., студенти);

· Всеукраїнська історико-краєзнавча конференція учнівської молоді «Пізнай себе, свій рід, свій народ…» (8-11 кл.);

· Всеукраїнська історико-географічна експедиція «Історія міст і сіл України» (1-11 кл.);

· Всеукраїнська експедиція учнівської та студентської молоді «Моя Батьківщина – Україна» (8-11 кл.);

· Всеукраїнський конкурс туристсько-краєзнавчих експедицій «Мій рідний край» (8-11 кл., студенти).

Детальну інформацію про проведення організаційно-масових заходів для дітей та учнівської молоді в області можна знайти на сайтах Полтавського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти ім.М.В.Остроградського (http://poippo.pl.ua/), Полтавського обласного еколого-натуралістичного центру учнівської молоді, позашкільного навчального закладу Полтавської обласної ради «Полтавська обласна Мала академія наук учнівської молоді», Полтавського обласного центру туризму і краєзнавства учнівської молоді, Полтавського обласного центру науково-технічної творчості учнівської молоді та в інформаційному збірнику Полтавського обласного центру естетичного виховання учнівської молоді.

Кiлькiсть переглядiв: 338

Коментарi

 • Payday Loan Online

  2018-03-17 00:23:28

  online installment loans installment loans online installment loans [url=http://installmentloans.bid]installment loans guaranteed[/url]...

 • Loan Cash

  2018-03-14 20:14:48

  accredited debt relief no fuss payday loans installment loans online [url=http://installmentloans.bid]installment loans for bad credit[/url]...

 • GuestWappy

  2018-02-23 12:54:27

  guest test post [url=http://temresults2018.com/]bbcode[/url] html http://temresults2018.com/ simple...